Головна сторінкаЗакон Латвійської Республіки «Про дисциплінарну відповідальність суддів»Закон Латвійської Республіки «Про дисциплінарну відповідальність суддів»
Текст консолідовано Центром перекладу та термінології із змінами згідно з законами від
Закон 187.3 Kb. 1 стр.
читати
«Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку»«Сутність і види операцій з експорту товарів, робіт, послуг та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку»
Ххі століття є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій
177.24 Kb. 1 стр.
читати
Закон України «Про виконавче провадження»Закон України «Про виконавче провадження»
України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02. 04. 2012 №512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02
Закон 256.07 Kb. 1 стр.
читати
Про затвердження Правил повітряних перевезень вантажівПро затвердження Правил повітряних перевезень вантажів
Указом Президента від 16 серпня 2004 року n 912 "Про внесення змін до деяких указів Президента України", Програми інтеграції України до Європейського Союзу, схваленої Указом Президента України від 14 вересня 2000 року n 1072
0.49 Mb. 8 стр.
читати
Інформації типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України Київ 2000 нормативний документ системи технічного захистуІнформації типове положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України Київ 2000 нормативний документ системи технічного захисту
Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України
Інформації 0.56 Mb. 9 стр.
читати
Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації 2.88 Mb. 12 стр.
читати
Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 050106 «Облік і аудит»)Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 050106 «Облік і аудит»)
Організація податкового контролю: Навчальний посібник (для студентів 5 курсу денної І 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 050106 «Облік І аудит»). Укл.: Кизилова Л. О., Кизилов Г.І. – Харків: хнамг, 2006. – 163 с
Навчальний посібник 1.7 Mb. 6 стр.
читати
Форми і види цивільно-правової відповідальностіФорми і види цивільно-правової відповідальності
Форми цивільно-правової відповідальності. Під формою цивільно-правової відповідальності розуміють форму ви­раження додаткових обтяжень, що покладаються на пра­вопорушника
69.9 Kb. 1 стр.
читати
Тема загальна характеристика сучасної системи освітньо- корекційних послуг планТема загальна характеристика сучасної системи освітньо- корекційних послуг план
Диференціація системи закладів для дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку
202.5 Kb. 1 стр.
читати
У підготовці Настанов брали участь організації — члени Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологійУ підготовці Настанов брали участь організації — члени Громадської ради з питань інформаційно-комунікаційних технологій
Громадська рада з питань ікт була створена у березні 2005 року як об’єднання громадських організацій та підприємницьких асоціацій з метою формування узгодженої громадської позиції щодо розбудови інформаційного суспільства в Україні
0.67 Mb. 4 стр.
читати
Науково-дослідний інститут приватного права І підприємництва академії правових наук україни на правах рукописуНауково-дослідний інститут приватного права І підприємництва академії правових наук україни на правах рукопису
Спеціальність 12. 00. 03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
1.01 Mb. 6 стр.
читати
Список использованной литературыСписок использованной литературы
Функции маркетинга по продвижению продукции и организации сбыта товаров
Реферат 1.04 Mb. 4 стр.
читати
Рабочая учебная программа по дисциплине «экономика природопользования» по направлению «050100 Педагогическое образование. ПрофильРабочая учебная программа по дисциплине «экономика природопользования» по направлению «050100 Педагогическое образование. Профиль
Дышаев Анатолий Юрьевич, к э н, доцент кафедры экономики и методики обучения экономике Ургпу
Рабочая учебная программа 363.49 Kb. 1 стр.
читати
Програма повинна стати головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до єс за всім спектромПрограма повинна стати головним інструментом загальної стратегії на шляху наближення України до єс за всім спектром
Програма 6.43 Mb. 34 стр.
читати
Додаток до рішення сесії міської ради від 07. 03. 2014 р. №552 Положення про інвестиційну політику на території міста Новий РозділДодаток до рішення сесії міської ради від 07. 03. 2014 р. №552 Положення про інвестиційну політику на території міста Новий Розділ
Положення про інвестиційну політику на території міста Новий Розділ (надалі Положення) визначає основні засади здійснення інвестиційної діяльності на території міста
Додаток 84.88 Kb. 1 стр.
читати
Програма вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 07 адміністративне право І процесПрограма вступного іспиту в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 07 адміністративне право І процес
Розробники: завідувач кафедри адміністративного права І процесу, фінансового та інформаційного права, кандидат юридичних наук, доцент Чистоклєтов Л. Г
Програма 307.83 Kb. 1 стр.
читати
Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рікПро затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік
Відповідно до пунктів 298. 1 І 298. 7 статті 298 та пункту 299. 10 статті 299 глави 1 розділу XIV податкового кодексу України наказую
94.38 Kb. 1 стр.
читати
Реферат по Государственной службе в овд смоленск 2005 планРеферат по Государственной службе в овд смоленск 2005 план
Реферат 176.13 Kb. 1 стр.
читати
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право»Учебно-методический комплекс по дисциплине «Гражданское право»
Охватывает права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности артистов звукозаписи, радио- и телевизионным передачам, промышленной собственности
Учебно-методический комплекс 1.91 Mb. 9 стр.
читати
1. Область применения и нормативные ссылки1. Область применения и нормативные ссылки
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (бакалавриат) и изучающих дисциплину «Международный коммерческий арбитраж»
Программа 166.75 Kb. 1 стр.
читати
Довідка про стан виконання положень Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 рокиДовідка про стан виконання положень Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки
Вської міської ради в лютому 2013 року проводилось вивчення системи роботи закладів освіти щодо виконання положень Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних
Довідка 136.4 Kb. 1 стр.
читати
Робоча програма з навчальної дисципліни прокуратура україни для підготовки фахівцівРобоча програма з навчальної дисципліни прокуратура україни для підготовки фахівців
Робоча програма з навчальної дисципліни “Прокуратура України”. Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Спеціаліст з напрямку підготовки 0601 Право Уклад. Голдзіцький К. А. для студентів юридичного факультету
Робоча програма 460.43 Kb. 3 стр.
читати
Навчальна програмаНавчальна програма
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15
302.44 Kb. 1 стр.
читати
I. организационно-методический разделI. организационно-методический раздел
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
0.49 Mb. 2 стр.
читати
Т. В. Щербина, канд екон наук, двнз “Українська академія банківської справи нбу”Т. В. Щербина, канд екон наук, двнз “Українська академія банківської справи нбу”
Ключові слова: регіональна економічна інтеграція, форми економічної інтеграції, стратегічне партнерство
147.39 Kb. 1 стр.
читати
Нф-10 “Менеджмент”Нф-10 “Менеджмент”
Викладення матеріалу дисципліни передбачає знання студентами таких дисциплін: “Правознавство”, “Соціологія”, “Основи економічної теорії”, “Макроекономіки”, “Мікроекономіки”. Код дисципліни нф-10, обсяг у кредитах – 5 кредитів ects
101.72 Kb. 1 стр.
читати
Національна юридична академія україниНаціональна юридична академія україни
Робота виконана на кафедрі конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України
Автореферат 353.38 Kb. 1 стр.
читати
Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліниМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
Лук‘янчиков Є. Д., професор кафедри кримінально-правових дисциплін нніпп навс, доктор юрид наук, професор
Витяг 1.88 Mb. 8 стр.
читати
За професійним спрямуванням) (Фарацевтичний факультет, І курс, ІІ семестр, модуль І)За професійним спрямуванням) (Фарацевтичний факультет, І курс, ІІ семестр, модуль І)
Поняття про стиль. Функціональні стилі сучасної української мови, їх особливості
419.58 Kb. 3 стр.
читати
Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов\Розділ I загальні засади розділ II права, свободи та обов'язки людини І громадянина розділ III вибори. Референдум
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей
0.86 Mb. 7 стр.
читатиБаза даних захищена авторським правом ©referati.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

Головна сторінка
    Головна сторінка